zaterdag, 25. mei 2013 - 10:52 Update: 03-07-2014 0:57

Protesten tegen genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen

Foto van demonstratie tegen Monsanto | M. van Harten
Foto: M. van Harten
Foto van demonstratie tegen Monsanto | M. van Harten
Foto: M. van Harten
Den Haag

Zaterdag vonden in de hele wereld protesten plaats onder de noemer March Against Monsanto. Monsanto is monopolist op het gebied van genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen, met als bijverschijnselen massaal gifgebruik, armoede, gezondheidsproblemen, verstoorde markten, dode bijen en aantasting van de biodiversiteit, met alle gevolgen van dien.

De Partij voor de Dieren Amsterdam onderneemt op gemeenteraadsniveau al lange tijd verschillende acties die de invloed van bedrijven als Monsanto in Amsterdam moeten tegengaan. Binnenkort wordt een voorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam behandeld dat beoogt om van Amsterdam een gentechvrije zone te maken. Gentechvrij houdt in dat er geen genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo’s) op Amsterdams grondgebied mogen worden geteeld. De Partij voor de Dieren is van mening dat het telen van ggo’s teveel risico’s heeft voor mens, dier, milieu en natuur.  Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De wereld fungeert nu als een openluchtlaboratorium voor een experiment waarvan de afloop onbekend is. Aangetoond is dat ggo’s die resistent gemaakt zijn tegen het landbouwgif Roundup zorgen voor een sterke toename van gifgebruik. Ook brengen ggo’s de biodiversiteit in gevaar. Wij vinden daarom dat Amsterdam zich aan moet sluiten bij de duizenden gentechvrije zones die de EU nu telt.’ De Partij voor de Dieren is de partij die zich landelijk het sterkst verzet tegen genetische manipulatie. Ze zet zich in voor een gentechvrij Europa dat inzet op de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen. Wij roepen iedereen in dit kader op om de petitie Amsterdam Gentechvrij te tekenen.

Eerder heeft de fractie Amsterdam zich al ingezet tegen het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp, ook een product van Monsanto. De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor een gifvrije stad, en met resultaat. Op stadsdeel Zuid na zijn alle stadsdelen inmiddels gestopt met gif spuiten. Recentelijk voerde Amsterdam Gifvrij / Partij voor de Dieren Amsterdam actie om de inwoners van Zuid bewust te maken van de gevaren die aan dit gif kleven. Ook kan een petitie getekend worden om Amsterdam gifvrij te maken. Daarnaast heeft Amsterdam Gifvrij een eigen facebookpagina waarop al het nieuws rondom dit gif te lezen is. Volg ook de facebookpagina van de fractie Amsterdam om op te hoogte te blijven van het nieuws rondom  het gifvrij maken van Amsterdam.