dinsdag, 20. augustus 2013 - 18:50 Update: 03-07-2014 0:53

Provincie in beroep tegen uitspraak Wob-verzoek Greenpeace

Provincie in beroep tegen uitspraak Wob-verzoek Greenpeace
Foto: Archief FBF.nl

De provincie Groningen gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 18 juli over het WOB-verzoek van Greenpeace.

Volgens de rechter kon er bij 208 van de ruim 1700 stukken geen sprake zijn van vertrouwelijke interne beraadslaging met de vergunninghouders RWE en Nuon voor de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven. Dit is echter een gebruikelijke manier van afstemming bij vergunningverlening. Daarom legt de provincie deze zaak nu in een hoger beroep aan de Raad van State voor.
Provincie: