zondag, 12. mei 2013 - 17:09 Update: 03-07-2014 0:58

Provincie steunt ontwikkeling Flevokust met vijf miljoen

Foto van schip aan de kade | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Lelystad

De provincie Flevoland is voornemens maximaal vijf miljoen euro vanuit de Zuiderzeelijngelden bij te dragen aan de ontwikkeling van de multimodale overslaghaven Flevokust. Dit heeft de provincie Flevoland bekendgemaakt.

De provincie ziet de buitendijkse overslaghaven als een uitgelezen kans om de economie in Flevoland te versterken. De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam zijn initiatiefnemers van het project.

Flevokust is een belangrijke economische kans voor Flevoland. De haven versterkt de economie en de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplek voor bedrijven. Het geeft daarmee een impuls aan de werkgelegenheid. Flevokust ligt op een strategische locatie, aan één van de belangrijkste binnenvaartroutes van Nederland. Samen met andere ontwikkelingen zoals de uitbreiding van Lelystad Airport en de opening van de Hanzelijn versterkt dit de logistieke knooppuntfunctie van Flevoland en Lelystad in het bijzonder. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken: “Lelystad biedt de perfecte locatie voor een multimodale overslaghaven. Dit is een project van grote economische betekenis waar de provincie echt voor wil gaan.”

Dankzij Flevokust is er straks minder vrachtverkeer over de weg, met minder CO2-uitstoot en met minder files tot gevolg. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van Lelystad en van de Randstad en draagt het bij aan de duurzaamheidsambities van de overheid. Met het rijk zijn afspraken gemaakt over een bijdrage aan de aanleg van de hoofdinfrastructuur voor Flevokust vanuit het programma ‘Beter Benutten’.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam is er schaarste aan zogenaamde ‘natte’ bedrijventerreinen. Flevokust biedt een oplossing voor deze schaarste en een plek voor havengebonden bedrijven en industrie in de hogere milieucategorieën. Uit een marktconsultatie blijkt bovendien interesse van de markt in de exploitatie van een overslaghaven.

De bijdrage van vijf miljoen wordt betaald uit de Zuiderzeelijngelden. Dit zijn gelden die de provincie van het rijk heeft gekregen ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De gelden worden ingezet om de economie in Flevoland te versterken. De provinciale bijdrage krijgt vorm door als stille vennoot deel te nemen in de op te richten ‘Flevokust CV.’. De verwachting is dat het project Flevokust met deze steun van de provincie andere financiers kan aantrekken om de financiering rond te krijgen.

Nog voor de zomer nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de voorgenomen bijdrage van vijf miljoen euro aan Flevokust.