zondag, 21. juli 2013 - 12:26 Update: 03-07-2014 0:54

Provincie Utrecht verbant gif uit eigen achtertuin

Foto van krokus lente | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Een breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren zorgt ervoor dat de provincie Utrecht stopt met gifgebruik in de eigen provincietuin. Door de motie zal het groenonderhoud rondom het provinciehuis voortaan op een duurzame en milieuvriendelijke manier plaatsvinden. Het omstreden middel Roundup dat tot op heden werd gebruikt in de tuin rondom het provinciehuis, wordt hiermee in de ban gedaan.

Navraag door de fractie van de Partij voor de Dieren Utrecht leerde dat het middel Roundup wordt gebruikt om de tuin rondom het provinciehuis onkruidvrij te houden. Roundup bestaat uit een cocktail van een aantal chemicaliën die in wetenschappelijk onderzoek steeds vaker in verband worden gebracht met aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

Recentelijk bleek uit onderzoek dat er sporen van Roundup worden aangetroffen in de urine van veel Europese stadsbewoners.

Onafhankelijke onderzoeken tonen steeds vaker verbanden aan tussen de aanwezigheid van het middel in het milieu, en het optreden van geboorteafwijkingen, verschillende vormen van kanker en de ziekte van Parkinson. Behalve deze verbanden zijn er schadelijke effecten op het milieu gevonden. In het oppervlaktewater heeft het bestrijdingsmiddel bijvoorbeeld een nadelig effect op allerlei waterdieren.

De Partij voor de Dieren Utrecht vindt dat het gebruik van het middel niet past binnen de duurzaamheidambities van de provincie, en dat de provincie een voorbeeldrol heeft ten aanzien van de omgeving. “De gebruiksaanwijzing van Roundup waarschuwt dat lozing in het milieu voorkomen moet worden. Maar wanneer je het middel in het rond gaat spuiten is dat dus precies wat je doet. Volgens mij is de conclusie dus dat de gebruiksaanwijzing zelf ook zegt dat je het middel eigenlijk niet zou moeten gebruiken”, aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.

Het groenonderhoud rond het provinciehuis en van de provinciale tuin en zal door aanname van de breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren in het vervolg op een milieuvriendelijke manier uitgevoerd worden.

Provincie:
Tag(s):