donderdag, 31. januari 2013 - 19:30 Update: 31-01-2013 22:34

Provincies en rijk eens over plaatsing windmolens

Provincies en rijk eens over plaatsing windmolens
Foto: Archief FBF.nl

Donderdag heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) ingestemd met de afspraken die met de ministers Kamp van Economische Zaken (EZ) en Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) zijn gemaakt.

Afgesproken is om voor 1 januari 2014 gebieden voor windmolenparken aan te wijzen. De 6000 Megawatt windenergie voorzien in 2020 ruim vier miljoen huishoudens van elektriciteit. Minister Kamp is positief over de afspraken met de provincies. `Dankzij het akkoord zorgen we er samen met de provincies voor dat windmolens daar geplaatst worden waar zoveel mogelijk draagvlak is', aldus de bewindsman. `We willen tegen zo laag mogelijke kosten 16% duurzame energie in 2020 realiseren en kijken daarom naar de goedkoopste vormen van duurzame energie. Dan kom je onder meer uit bij windmolens op land.' Ook Minister Schultz van Haegen is tevreden met deze uitkomst: `Het IPO heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben blij dat de 6000 Megawatt wind op land nu gegarandeerd wordt. Hiermee zetten we een stap voorwaarts om Nederland duurzamer te maken.' Voor 31 december 2013 leggen de provincies de eerste gebieden met een potentieel voor 5.715 Megawatt ruimtelijk vast. Mochten er gebieden afvallen dan vult de provincie dit zelf aan met alternatieve locaties. Na 1 mei 2013 maken de provincies ook voor het resterend benodigde vermogen aan windenergie ruimtelijke reserveringen, inclusief de ontbrekende 285 megawatt.
Provincie: