zaterdag, 16. februari 2013 - 16:04

'PvdA moet een linksere koers gaan varen'

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijke bureau van de PvdA, heeft zaterdagochtend een rapport gepubliceerd waarin stevige kritiek wordt geuit op de koers die de partij de afgelopen jaren is ingeslagen.

Volgens de stichting was de koers te liberaal, te veel marktdenken, te weinig oog voor de kwetsbaren en de publieke zaak. De stichting noemt de plannen van het huidige kabinet een 'pure versoberingsagenda'. Dit melden verschillende media zaterdag.

In reactie op dit rapport kwam Spekman zaterdagmiddag met een plan over de nieuwe positie die de sociaal-democaten de komende tijd willen innemen. Volgens hem moet de PvdA op economisch gebied een meer sociale koers varen, die richting SP gaat. Zo moet de PvdA zich meer gaan richten op saamhorigheid en minder op individualisme. Spekman:'We moeten een vuist maken tegen een samenleving waarin het 'ik' soms het 'ons' uit het oog dreigt te verliezen.'

Zo wil Spekman het eenzijdig flexibiliseren van arbeiders op de arbeidsmarkt aan banden leggen en zouden werkgevers weer de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid moeten gaan betalen.

Deze nieuwe koers staat verder af van regeringspartner VVD. Maar volgens Spekman moet het stuk geen gevolgen hebben voor de samenwerking met de liberalen, omdat de PvdA getekend heeft voor het regeerakkoord.

Diederik Samsom zei in een eerste reactie hierop: 'Het stuk is logischerwijs meer gericht op de eigen identiteit en koers van de partij. De PvdA-idealen gaan verder dan het regeerakkoord. Dat is een startpunt en wij willen daar op termijn voorbij. Maar na tien jaar, waarin we vijf keer verkiezingen hadden, is het ook tijd dat politici bewijzen dat ze elkaar wel kunnen vinden, om zo het land verder te helpen'.
Provincie:
Tag(s):