woensdag, 16. oktober 2013 - 19:30 Update: 03-07-2014 0:50

PvdA wil eerlijke arbeidsvoorwaarden bij infraprojecten

Foto van bouwvakkers | Sxc
Foto: SXC
Maastricht

De PvdA-statenfractie heeft woensdag in een vergadering van de Statencommissie Verkeer & Milieu vragen gesteld over de manier waarop de provincie eerlijke arbeidsvoorwaarden bij aanbesteding en uitvoering van infraprojecten wil garanderen. Dit naar aanleiding van recente berichten over uitbuiting van buitenlandse bouwvakkers bij de aanleg van de A2-tunnel in Maastricht.

Bij de A2 zou sprake zijn van uitbuiting van met name Poolse en Portugese betonvlechters en timmerlieden. Het gaat wat de PvdA betreft dan niet alleen over onrecht jegens die buitenlandse bouwvakkers, maar ook over het onderuit halen van normale arbeidsvoorwaarden en het bedreigen van de werkgelegenheid in de wegenbouw.

Woordvoerder Martin Loose wilde van de verantwoordelijke gedeputeerde, Ingrid de Bondt, weten hoe zij bij de aanbesteding van projecten oneigenlijke effecten zoals uitbuiting wil voorkomen. Het is volgens hem niet voldoende, te vertrouwen op de “blauwe ogen” van aannemers. De PvdA wil een actief beleid om al op voorhand in contracten waarborgen op te nemen en bovendien tijdens de rit adequaat te controleren.

De gedeputeerde zag niet veel in dat idee. Zij verwees naar het algemene Rijksbeleid en de Arbeidsinspectie, die moet toezien op goede arbeidsomstandigheden. De PvdA vindt dit een te benepen opstelling. De provincie Zuid-Holland heeft voor de komende jaren extra veel infraprojecten in de planning staan. De provincie heeft als grote partij veel invloed op de manier waarop die projecten worden uitgevoerd. Dat kan alleen al door daar in contracten extra aandacht aan te besteden.

Martin Loose: “De PvdA wil dat onze dure belastingcenten bij infraprojecten niet alleen goed en doelmatig besteed worden, maar bovendien een bijdrage leveren aan onze werkgelegenheid. Alleen zo kunnen we met die infraprojecten een extra inspanning leveren om de huidige crisis te boven te komen.”