donderdag, 21. november 2013 - 8:13 Update: 03-07-2014 0:48

PvdD: stop met landbouwgif en bescherm omwonenden

Foto van bespuiten land met bestrijdingsmiddelen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Partij voor de Dieren eist dat de regering ingrijpt om omwonenden van bollenvelden te beschermen tegen gevaarlijk landbouwgif. Dit meldt de PvdD donderdag.

Na eerdere waarschuwingen van toxicologen meldt Zembla donderdag dat de GGD bezorgd is over incidenten met Metam Natrium -een giftig grondontsmettingsmiddel waarmee lelievelden worden bewerkt. Omwonenden van ontsmette velden moesten met ademhalinsproblemen, prikkelende ogen en huiduitslag naar de huisarts.

Ook op de website Gifklikker.nl komen veel meldingen binnen over gezondheidsklachten door landbouwgif. De Partij voor de Dieren dat wil het gifgebruik in de landbouw wordt aangepakt en de gezondheid van omwonenden wordt beschermd. Kamerlid Esther Ouwehand roept staatsecretaris Dijksma daarvoor naar het wekelijkse vragenuur.

Kinderartsen en toxicologen riepen in een uitzending van Zembla in 2011 al op om blootstellingsonderzoek te doen onder omwonenden van agarische percelen waarop veel gif wordt gebruikt zoals bollenvelden, aardbeienakkers en boomgaarden. Op aandringen van de Partij voor de Dieren verzocht het kabinet de Gezondheidsraad de noodzaak van dergelijk onderzoek te bezien.

De Gezondheidsraad concludeert inmiddels dat er sterke aanwijzingen bestaan dat omwonenden van akker- en tuinbouwbedrijven inderdaad risico’s lopen door het gebruik van landbouwgif. Vooral (ongeboren) kinderen lopen gevaar. De Raad vindt dit reden voor onderzoek naar de mate waarin omwonenden worden blootgesteld aan deze middelen. Ook moet er bij de toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen expliciet aandacht komen voor omwonenden. 


De Partij voor de Dieren wil dat de regering per direct de aanbevelingen van de Gezondheidsraad uitvoert en een onderzoek instelt naar de gevolgen van landbouwgif voor omwonenden. Esther Ouwehand dringt aan op voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen niet langer worden blootgesteld aan gifdampen in hun eigen leefomgeving.

Ouwehand wil dat staatssecretaris Dijksma spuitvrije zones verplicht stelt, zodat er geen gif gebruikt mag worden in de buurt van woningen, scholen of plekken waar mensen recreëren. Bovendien moeten de schadelijkste middelen per direct van de markt worden gehaald.


Meldingen op Gifklikker.nl
Omdat omwonenden van bollenvelden en andere akker- en tuinbouwbedrijven zich niet gehoord weten met hun zorgen over het gif in hun omgeving, openden de Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos in april het digitale meldpunt Gifklikker.nl. Sinds de lancering zijn honderden meldingen binnengekomen waarin veel gezondheidsproblemen zijn gemeld.

Er komen klachten binnen over prikkende ogen, geïrriteerde luchtwegen en benauwdheid. Ouders melden dat hun kinderen veel last hebben van hoofdpijn of eczeem. Ze vragen zich af of zij hun kinderen wel kunnen laten spelen in de tuin die grenst aan een bollenveld, of naar school kunnen laten fietsen als de route leidt langs boomgaarden die fors worden bespoten.


"Onze kinderen hadden op een dag zelfs letterljik gifdruppeltjes op hun huid toen ze uit school kwamen", zo schreef een melder uit een gebied waar lelies worden geteeld. Een aantal omwonenden heeft een klacht ingediend bij de gemeente en andere officiële instanties, maar met zo'n klacht wordt doorgaans niets gedaan. 

De meldingen op Gifklikker.nl worden verwerkt in een zwartboek dat zal worden aangeboden aan de minister van volksgezondheid en de staatssecretaris van landbouw. De Partij voor de Dieren wil met het Gifklikker-zwartboek de gevaren van landbouwgif hoog op de politieke agenda zetten om ervoor te zorgen dat de gezondheid van omwonenden van bollenvelden, akkers en boomgaarden voortaan wordt beschermd. 

Esther Ouwehand: "Wetenschappers waarschuwen ons dat omwonenden van landbouwpercelen ziek kunnen worden van het gif dat op de velden wordt gebruikt. Die chronische blootstelling kan gevaarlijk zijn, zeggen kinderartsen en toxicologen. Vooral (ongeboren) kinderen zijn kwetsbaar. Het is bizar dat burgers nog steeds niet worden beschermd tegen de gifspuit van hun agrarische buurman. De regering moet nú ingrijpen."