donderdag, 24. januari 2013 - 10:04 Update: 03-07-2014 1:04

De Raad: Veiligheid door crisis in gevaar

De Raad: Veiligheid door crisis in gevaar

De Onderzoeksraad zal zich de komende jaren in het bijzonder richten op het verbeteren van de veiligheid in de bouw, de gezondheidszorg en chemische industrie.

De veiligheid van het wegverkeer en digitale veiligheid staan hoog op de agenda van de Raad. Dat schrijft voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag in het boek 'Veiligheid in Perspectief'. Hij constateert dat Nederland weliswaar een van de veiligste landen ter wereld is, maar dat dit verworven veiligheidsniveau niet vanzelfsprekend is. [b]Veiligheid bouw[/b] Uit onderzoek in de bouwsector bleek bijvoorbeeld dat het ontbreken van een integrale veiligheidsaanpak heeft geleid tot ernstige ongevallen, zoals het instorten van een vloer van de B-Tower in Rotterdam en van het dak van het stadion van FC Twente in Enschede. De Raad vindt dat degene die opdracht geeft een potentieel gevaarlijke handeling te verrichten, zich ervan moet verzekeren dat de opdrachtnemer zijn opdracht zo veilig mogelijk uitvoert. [b]Toezichthouders wegbezuinigd[/b] De Raad vreest tevens dat door de crisis steeds meer toezichthouders, die toezien op de veiligheid en de 'rotte appels' kunnen aanpakken, op alle terreinen worden wegbezuinigd. De Raad ziet dat met zorg tegemoet. Daarnaast concludeert de Raad ook dat bedrijven doorgaans minder geneigd te investeren in onder-houd en veiligheidsmaatregelen, waardoor de veiligheid in het geding kan komen. [b]Ernstig gewonden in verkeer neemt toe[/b] Raad zal daarom ook in de komende jaren aandacht vragen voor veiligheid. Vanzelfsprekend gaat die aandacht uit naar de transportsectoren en in het bijzonder het wegverkeer. De jarenlang dalende trend in het aantal verkeersdoden lijkt namelijk te stagneren en het aantal ernstig verkeersgewonden neemt zelfs toe. [b]Sterfgehalte ziekenhuizen moet omlaag[/b] Naast deze blijvende aandacht voor transportveiligheid ziet de Raad aanleiding zich extra in te spannen op vier terreinen: bouw, gezondheidszorg, industrie en digitale veiligheid. Zo ziet de Raad mogelijkheden om de veiligheid in de gezondheidszorg te verbeteren. Onderzoek maakt duidelijk dat ziekenhuisorganisaties nu nog moeite hebben gestalte te geven aan de uitgangspunten van goede veiligheidszorg, zoals transparantie van de organisatie, collegialiteit in het delen van informatie en het veilig melden en systematisch leren van incidenten.
Provincie: