woensdag, 3. april 2013 - 20:22 Update: 03-07-2014 1:00

Rapport: 100.000 ontslagen in de thuiszorg

Rapport: 100.000 ontslagen in de thuiszorg
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Komende zaterdag is de grootste demonstratie van thuiszorgmedewerkers ooit. Op de dag voorafgaand aan de demonstratie presenteren thuiszorgmedewerkers, verenigd in Abvakabo FNV, de uitkomsten van een rapport over de gevolgen van de draconische bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte.

Als er straks 100.000 ontslagen vallen in de thuiszorg, wat zijn dan de gevolgen voor mensen die deze zorg nodig hebben? Slaat de bezuiniging niet als een boemerang terug op de kwaliteit en de kosten van de zorg? Hoeveel kost het als er in één klap 100.000 mensen in de WW belanden? Wie hebben het meeste last van de bezuinigingen? Het kabinet zegt dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, maar is dit straks nog wel mogelijk? Daarop geeft het rapport, dat door een onafhankelijk onderzoeksbureau is uitgevoerd, antwoorden.

Het kabinet wil 1,1 miljard euro bezuinigen op de thuiszorg. Dat is 75 procent van het bedrag dat gemeenten nu aan de thuiszorg kunnen besteden. Thuiszorgmedewerkers hebben hierop maar één antwoord: Handen thuis Rutte!

Corrie van Brenk, voorzitter van Abvakabo FNV en kandidaat-voorzitter voor de FNV in Beweging, geeft vrijdag een toelichting op het rapport. Dat doet zij samen met medewerkers uit de thuiszorg en met Lilian Marijnissen, onderhandelaar van de cao VVT, waar ook de thuiszorg onder valt.

Provincie: