donderdag, 31. oktober 2013 - 12:23 Update: 03-07-2014 0:49

Rapport: Aardbevingbestendig maken Groningen kost bijna 1 miljard

Foto van output aardbeving | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

Om het aardbevingsgebied Noordoost-Groningen veilig en aantrekkelijk te maken is volgens de commissie-Meijer bijna 1 miljard euro nodig (950 miljoen) .

Dat stelt de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen in haar rapport dat vrijdag is gepresenteerd aan de provincie Groningen. 

Het onafhankelijk advies dat de commissie in opdracht van de provincie, is een optelling van maatregelen die de regio moeten helpen. Met die 950 miljoen euro moeten onder meer woningen en gebouwen aardbevingbestendig woren gemaakt. De commissie vindt dat de NAM geld beschikbaar moet stellen voor inwoners die hun huis niet kwijt kunnen maar willen verhuizen omdat ze bijvoorbeeld ergens anders een baan krijgen.

De Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen vindt dat Groningen recht heeft op extra maatregelen ter compensatie van de gevolgen van gaswinning. Daarom pleit de commissie in haar Eindadvies 'Vertrouwen in een duurzame toekomst, Een stevig perspectief voor Noordoost-Groningen' voor een langjarig programma van maatregelen voor het gebied Noordoost-Groningen. Bovendien wil de commissie dat alle betrokkenen kunnen meepraten over de toekomst van de gaswinning.

Lusten en lasten uit balans
Volgens de commissie hebben de aardbevingen, de risico’s en de onzekerheid diepe impact op het leven in Noordoost-Groningen. Inwoners lijden materiële en immateriële schade, voelen zich onveilig en niet gehoord. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de beeldvorming en het economisch perspectief van de regio. De lusten en lasten van de gaswinning zijn ernstig uit balans. Hoewel de Groningers sinds 1963 de gaswinning hebben geaccepteerd, groeit nu de weerstand en zijn de verhoudingen tussen inwoners en ondernemers aan de ene kant en NAM en Rijksoverheid aan de andere kant ernstig verstoord. De commissie is van mening dat deze situatie met een langjarig programma van maatregelen moet worden rechtgezet.

Recht op maatregelen
De commissie vindt dat het gebied recht heeft op extra maatregelen en zelf ook moet kunnen meedenken over een duurzame toekomst. De commissie doet daarbij onder meer een beroep op het Verdrag van Aarhus en het internationale volkenrecht. Het is niet meer dan billijk dat een gebied in redelijke mate en op tastbare wijze meeprofiteert van economische activiteiten waaraan, zoals in Noordoost-Groningen, ook duidelijke nadelen en risico’s kleven.

Financiering
De uitvoering van het programma kost naar schatting 895 miljoen euro en heeft een looptijd van twintig jaar. Hiervoor moet een apart fonds komen, waarin de NAM jaarlijks ongeveer 45 miljoen uit de aardgasopbrengsten stort tot een maximum van 895 miljoen euro totaal. De commissie verwacht van de provincie een bijdrage van 100 miljoen euro aan de derde programmalijn: duurzaam economisch perspectief voor de regio.