donderdag, 14. februari 2013 - 13:33

Rapport Tristan van der V. niet openbaar

Alphen aan den Rijn

Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van het schietdrama in Alphen aan de Rijn krijgen geen volledig afschrift van de onderzoeksrapportage van Tristan van der V. opgesteld door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

De Haagse kort geding rechter stelt dat openbaarmaking van het volledige rapport een te grote inbreuk maakt op de de eerbiediging van het privé-, gezins- en familieleven van de ouders van Tristan. De slachtoffers eisen deze stukken omdat ze een civiele aansprakelijkheidsprocedure voorbereiden.

De Staat weigerde eerder een kopie van de volledige onderzoeksrapportage te verstrekken. Het rapport bevat medische gegevens van Tristan van der V. en de opstellers verzetten zich tegen de afgifte van dit rapport aan derden. Naast het openbaar maken van het privé leven kan niet worden voorbijgegaan aan het medisch beroepsgeheim van de opstellers van het rapport. De conclusie van de onderzoeksrapportage is wel verstrekt.
Provincie:
Tag(s):