donderdag, 21. november 2013 - 12:21 Update: 03-07-2014 0:48

Rechter haalt streep door plan verhoging snelheid A13

Foto van A13 | fbf
Foto: fbf
Foto van A13 | fbf
Foto: fbf
Rotterdam

Het besluit van verkeersminister Schultz van Haegen, om de maximumsnelheid op de A13 te verhogen van 80 naar 100 kilometer per uur, is onzorgvuldig genomen en er is te weinig rekeningen gehouden met omwonenden.

Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam vandaag. Door de snelheidsverhoging stoot het verkeer op de A13 meer luchtvervuiling uit, wat leidt tot een verslechtering van de gezondheid van omwonenden. Milieudefensie, één van de eisers in de rechtszaak, is blij met deze uitspraak.

“Het is goed nieuws dat de minister op dit onzorgvuldige besluit, dat de gezondheid van veel mensen raakt, wordt teruggefloten,” aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “De vervuiling aan de A13 is veel hoger dan Schultz van Haegen heeft voorspeld.” Het recht op een gezonde leefomgeving weegt volgens de rechter zwaarder dan iets harder rijden op drie kilometer snelweg.

Volgende week vrijdag 29 november dient de rechtszaak tegen de snelheidsverhoging op de A10. Milieudefensie hoopt dat ook hier de gezondheid van omwonenden meer gewicht in de schaal legt dan iets harder rijden.