woensdag, 6. november 2013 - 21:47 Update: 03-07-2014 0:49

Rechter maakt eigen afweging bij staking advocaten

foto van rechtbank | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

Rechters behandelen in geval van een staking door strafrechtadvocaten verzoeken om uitstel van een rechtszaak, op de gebruikelijke manier. Zij wegen hierbij alle belangen. Dit maakt het OM bekend.

Strafrechtadvocaten hebben aangekondigd op 11 november te gaan staken uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen op de rechtsbijstand. De Rechtspraak heeft begrip voor de zorgen van advocaten, maar had liever gezien dat zij een protestactie hadden georganiseerd waar rechtzoekenden niet door worden gedupeerd.

Eigen verantwoordelijkheid

De Rechtspraak heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het bewaken van de voortgang van strafprocessen. Behalve de belangen van verdachten (die in geval van een staking van strafrechtadvocaten dus niet worden vertegenwoordigd), hebben ook slachtoffers en andere benadeelde partijen belangen. De rechter moet en zal die wegen. Het kan dus gebeuren dat een rechter een verzoek om aanhouding afwijst. In dat geval gaat de zaak door en wordt er gerekend op de aanwezigheid van alle procespartijen. Iedere rechter is onafhankelijk in zijn afweging een zaak wel of niet door te laten gaan. Omdat de belangen en afwegingen bij elke zaak anders zijn, is het niet mogelijk in algemene zin te zeggen of zaken wel of niet door gaan.

Provincie: