donderdag, 21. maart 2013 - 14:21 Update: 03-07-2014 1:01

Rechter: 'Misbruikjongetje' (7) niet weigeren op school

Rechter: 'Misbruikjongetje' (7) niet weigeren op school

Hillegom - De ouders van kinderen van een basisschool in Hillegom stapten op 7 maart naar de kort gedingrechter om te voorkomen dat een 7-jarige jongen bij hun kinderen in de klas komt. De behandeling van dit kort geding vond plaats achter gesloten deuren. De kleuter werd eerder van een andere school gestuurd vanwege 'grensoverschrijdend seksueel gedrag'.

De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan. Hij heeft geoordeeld dat de Sophia Stichting, die een aantal basisscholen beheert, in redelijkheid heeft kunnen besluiten de leerling tot de Johannesschool in Hillegom toe te laten. Daarbij is van belang dat de leerling volgens de deskundigen die hem hebben behandeld nu geen groter risico vormt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag dan elk ander willekeurig kind. Verder is er een veiligheidsplan opgesteld waarbij de leerling continue onder toezicht zal staan. Dit biedt voldoende waarborgen voor een veilig schoolklimaat. Volgens deskundigen bestaat er geen enkele aanleiding om de leerling op het speciaal basisonderwijs te plaatsen. De rechter onderstreept het belang van alle partijen te blijven zoeken naar een oplossing. Deze zaak heeft veel onrust veroorzaakt en de uitspraak zal daarom de commotie die plaatsing op school met zich brengt niet zomaar wegnemen.
Provincie: