vrijdag, 31. mei 2013 - 16:25 Update: 03-07-2014 0:57

Rechter:ganzen Schiphol mogen worden vergast

Foto van ganzen in sloot | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Schiphol

De voorzieningenrechter heeft vrijdag uitspraak gedaan en heeft het schorsingsverzoek van Faunabescherming afgewezen.

De Faunabescherming had een schorsingsverzoek gedaan tegen de besluiten van de provincies Noord-Holland en Utrecht om de Faunabeheereenheden Noord-Holland en Utrecht toe te staan om respectievelijk tot 31 augustus en 1 oktober van dit jaar in het gebied rondom Schiphol bepaalde soorten ganzen te vangen en te doden met koolstofdioxide (CO2). De voorlopige schorsing van de besluiten is daarmee geëindigd. 

 

Faunabescherming heeft tevergeefs een beroep gedaan op een bepaling uit de Benelux-overeenkomst die gaat over de jacht en vogelbescherming. Volgens de voorzieningenrechter kan op deze verdragsbepaling niet direct een beroep worden gedaan tegenover de nationale rechter. 

 

Volgens de Faunabescherming bestaan er verder andere, betere, oplossingen om het ganzenprobleem op te lossen. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de provincies hebben mogen aannemen dat de door de Faunabescherming voorgestelde maatregelen niet snel genoeg effect zullen hebben. 

 

Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, blijkt dat reductie van de ganzenpopulatie de meest effectieve korte termijn maatregel is. De besluiten zijn genomen in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer op en rondom de luchthaven.

 

Het standpunt van Faunabescherming dat het vangen en doden van ganzen geen effectieve maatregel zou zijn om de ganzenpopulatie terug te dringen, deelt de voorzieningenrechter evenmin. De provincies hebben mogen uitgaan van het Ganzenbeheerplan, waarin staat dat verschillende maatregelen, 

waaronder nestbehandeling, afschot en vangen, in combinatie met elkaar kunnen leiden tot een gewenste afname van het aantal ganzen. 

 

Tot slot is met het Ganzenbeheerplan voldoende aangetoond dat ook het vangen en doden van ganzen die in het gebied tussen de 10 en 20 kilometer van de luchthaven hun ruiperiode doormaken, een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de ganzenpopulatie in de directe nabijheid van de 

luchthaven Schiphol. 

 

De uitspraak van de voorzieningenrechter heeft tot gevolg dat de Faunabeheereenheden in Noord-Holland en Utrecht het vangen en doden van ganzen rondom Schiphol mogen hervatten.