donderdag, 19. december 2013 - 17:55 Update: 03-07-2014 0:46

Regeldruk iets verminderd

Foto van EurotekenA | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van EurotekenA | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De regeldruk is de afgelopen zes maanden opnieuw verminderd. Per saldo nam deze voor burgers en bedrijven met 35 miljoen euro af. Dat schrijven de ministers Kamp (Economische Zaken), Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Blok (Wonen en Rijksdienst) donderdag 19 december 2013 aan de Kamer.

De regeldruk voor bedrijven nam zelfs met 118 miljoen euro af. Daar staat echter een stijging voor burgers van 83 miljoen euro tegenover. Dit komt vooral doordat eerder ingeboekte verlaging van regeldruk in deze periode nog niet gerealiseerd kon worden. De verwachting is dat deze verlaging later alsnog wordt gehaald.

In totaal wil het kabinet de regeldruk voor burgers en bedrijven met 2,5 miljard euro verlagen. De teller staat nu op ruim 1,7 miljard euro. Ieder half jaar maakt het kabinet een tussenstand op. Het kabinet gaat de komende tijd de druk vooral verminderen door samen met burgers en bedrijven knelpunten te identificeren en op te lossen. Ook wordt er samen met provincies en gemeentes gekeken hoe de regeldruk verder verlaagd kan worden.

Het verlagen van de regeldruk wordt gerealiseerd door het schrappen van onnodige regels en het versoepelen van wettelijke verplichtingen. Hierdoor besparen burgers en bedrijven tijd en geld. Vermindering van regeldruk draagt op die manier bij aan het herstel van de economie, het versnellen van innovatie en het versterken van onze samenleving.

Categorie:
Tag(s):