maandag, 21. oktober 2013 - 8:03 Update: 03-07-2014 0:50

Regels cosmetische ingrepen worden strenger

foto van cosmetische ingrepen | fbf
Foto: fbf

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt maatregelen rondom puur esthetische cosmetische ingrepen, de zogenaamde “mooi-maak-industrie”.

Doel is mensen beter te informeren over mogelijke risico’s van deze ingrepen, ze beter te beschermen tegen onverantwoorde risico’s en het verhogen van de kwaliteit van behandelaren. Ook wil de minister dat er een leeftijdsnorm gaat gelden van 18 jaar zodat cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak niet meer mogen worden uitgevoerd bij minderjarigen.

Normen kwaliteit en opleiding 

In de cosmetische sector bestaat een grote diversiteit aan behandelaren van plastisch chirurg, oogartsen en basisartsen tot huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. Voor de cosmetische sector bestaan nog onvoldoende kaders  wanneer iemand bekwaam is voor een bepaalde behandeling. De veiligheid in de sector moet verbeterd worden en daar horen heldere veldnormen bij. Minister Schippers verwacht van partijen in de sector dat ze hier verantwoordelijkheid in nemen. Minister Schippers financiert de ontwikkeling van scholingsmodules voor bepaalde cosmetische ingrepen. De Nederlandse Stichting voor Esthetische Geneeskunde (NSEG) gaat hiermee aan de slag.

Ook de brancheorganisatie schoonheidsverzorging (ANBOS) stelt eisen aan haar leden. Voor risicovolle ingrepen zoals chemische peelings kent de ANBOS landelijke richtsnoeren met een verplichting tot nascholing.

Waarschuwing televisieprogramma’s

Cosmetische ingrepen (zowel operatief als niet-operatief zoals bijvoorbeeld injecties met fillers) kunnen leiden tot flinke schade. Door slechte en onveilige producten, onbekwame behandelaren en de risico’s die er altijd zijn bij een ingreep. Nu is er vaak aandacht voor wat er mogelijk is, hoe mooi het kan worden, zonder te wijzen op de risico’s. Daarom onderzoekt de minister de mogelijkheid van een waarschuwing bij cosmetische televisieprogramma’s.