dinsdag, 12. november 2013 - 18:24 Update: 03-07-2014 0:49

Reuma-patiënten slachtoffer beperking fysio

Foto van fysiotherapie | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Nu de zorgverzekeringspakketten voor 2014 bekend worden, lijkt het erop dat onbeperkte fysiotherapie vrijwel onmogelijk wordt voor mensen met reuma. Dit meldt het Reumafonds dinsdags.

‘Vooral de mensen die vaker dan 1 keer per week fysiotherapie nodig hebben, komen in de knel’, stelt het Reumafonds.

Het Reumafonds heeft om die reden minister Schippers gevraagd om de 'lijst Borst' te herzien. Per 1 januari 2012 zijn zes reumatische aandoeningen van deze lijst geschrapt, wat betekende dat de vergoeding van langdurige fysiotherapie vanuit de basisverzekering stopte. Het Reumafonds heeft daar van begin af aan tegen geprotesteerd.

De afgelopen week hebben veel patiënten met ernstige vormen van reuma zich tot het Reumafonds gewend met zorgen over zorgverzekeringspakketten voor 2014 van verschillende zorgverzekeraars en met name over de beperking van vergoedingen voor fysiotherapie in aanvullende verzekeringen. 

Dit heeft grote gevolgen voor een groep mensen met ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen door reuma die veelal 1 à 2 keer per week fysiotherapie nodig hebben vanwege ernstig vergroeide gewrichten. Zij dreigen in problemen te komen, omdat onvoldoende fysiotherapie voor hen functieverlies betekent. 

Brief aan minister Schippers 
‘Wij richten ons daarom tot u omdat wij ons zorgen maken over de toegang tot fysiotherapie voor deze groep patiënten en de beperking van hun keuzemogelijkheden voor het afsluiten van aanvullende verzekeringen voor 2014’, aldus het Reumafonds in een brief aan minister Schippers. 

 
Categorie: