vrijdag, 6. september 2013 - 17:09 Update: 03-07-2014 0:52

Rijbewijs mag maximaal 38,48 euro gaan kosten

Foto van rijbewijs | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Met ingang van volgend jaar mogen gemeenten maximaal 38,48 euro rekenen voor een nieuw rijbewijs. De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het vaste tarief voor het rijbewijs.

Met de invoering van het maximumtarief wordt een einde gemaakt aan de grote verschillen tussen de prijs die gemeenten rekenen voor een nieuw rijbewijs. In de Wegenverkeerswet 1994 komt een bepaling dat een burgemeester bij de vaststelling van een tarief voor de afhandeling van een rijbewijsaanvraag niet boven een landelijk vastgesteld maximum mag gaan.

Het kabinet heeft dit tarief vastgesteld en zal het ontwerpbesluit daarvoor voor advies naar de Raad van State sturen. Het voorstel voor de benodigde aanpassing van de Wegenverkeerswet ligt bij de Tweede Kamer. Inzet is dat het maximumtarief op 1 januari 2014 van kracht wordt.

Gemeenten staat het nu nog vrij om te bepalen hoeveel ze aan de burgers doorrekenen voor de afhandeling van de aanvraag. Dit aanvullend op het vaste bedrag voor de productie van het document zelf (€9,70). Uit onderzoeken is gebleken dat de kosten die gemeenten doorrekenden naar de burger voor de afhandeling van de aanvraag sterk konden verschillen. Waar het gemiddelde tarief voor een rijbewijs in Nederland enkele jaren terug op €42,31 lag, waren er ook gemeenten die €60 rekenden voor een rijbewijs.

Provincie: