maandag, 13. mei 2013 - 15:01 Update: 03-07-2014 0:58

Rijksoverheid in 2012 goedkoper en kleiner

Foto van Binnenhof Ridderzaal donker | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Rijksoverheid is in 2012 opnieuw goedkoper en kleiner geworden.

Dat blijkt maandag uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Blok van Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Het slimmer en efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering van het Rijk heeft effect.

De totale uitgaven aan personeel en materieel zijn gedaald, in 2012 bedroegen deze uitgaven 12,7 miljard euro, in 2011 was dat nog 13,4 miljard euro.

De externe inhuur is voor het derde jaar op rij verminderd. In 2012 werd aan externe inhuur ca. 10 miljoen euro minder uitgegeven dan in 2011.  Het merendeel van de externe inhuur is nodig voor de uitvoering van dienstverlenende taken aan burgers en bedrijven.

Het aantal rijksambtenaren is met 1,7% gedaald tot 109.098 fte. Het percentage mensen met een beperking (WSW-, WIA- of Wajong-indicatie) voldoet aan de huidige norm van 1%.

De inkoop van goederen en diensten, zoals beveiliging, dienstauto’s en kantoorruimte, is met 200 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2011.

Net als in 2011 heeft het Rijk de doelstelling om 100% duurzaam in te kopen, gerealiseerd.