vrijdag, 12. april 2013 - 15:51 Update: 03-07-2014 0:59

Rijkswaterstaat onderzoekt reisgedrag op enkele snelwegen

Foto van auto's op snelweg | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 16 april op de hoofdrijbaan op de A7, knooppunt Joure, richting Oudehaske en de hoofdrijbaan N48, Zuidwolde, richting knooppunt Hoogeveen, onderzoek uit naar het reisgedrag van voorbijkomende voertuigen.

Daarnaast wordt op maandag 15 april vanaf 19.00 uur tot dinsdag 16 april 19.00 uur het passerende verkeer geteld op delen van de A6, A7, A28 en N48, inclusief een aantal op- en afritten.

Rijkswaterstaat wil hiermee beter inzicht krijgen in onder andere de herkomst en bestemming van de automobilisten en vrachtauto's en van de hoeveelheid verkeer op deze rijkswegen. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt als aanvulling op de reeds beschikbare informatie (o.a. uit permanente telpunten) over het aantal voertuigen dat op deze wegen rijdt. Jaarlijks voert Rijkswaterstaat circa 20 soortgelijke onderzoeken uit op haar wegennet.

Onderzoek reisgedrag
Voor het onderzoek naar het reisgedrag worden op dinsdag 16 april tussen 06.00 uur en 19.00 uur op de hoofdrijbaan op de A7 vanaf knooppunt Joure richting Oudehaske en de hoofdrijbaan N48 vanaf Zuidwolde richting knooppunt Hoogeveen, alle kentekens van het passerende verkeer, zowel vrachtauto's als personenauto's, genoteerd.

Rijkswaterstaat vraagt vervolgens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adressen op die bij de kentekens horen. Deze automobilisten krijgen na enkele dagen een envelop met een vragenlijst thuis gestuurd en het verzoek om deze vragenlijst in te vullen en te retourneren. Er is een vragenlijst voor vrachtverkeer en personenvervoer. Bij het vrachtverkeer wordt specifiek gevraagd naar de belading en de frequentie waarin het traject wordt afgelegd. Aan de reizigers van de personenauto wordt onder andere ingegaan op het traject, het aantal inzittenden en de reden van de reis (zakelijk, recreatief).

Verkeerstellingen
Op maandag 15 april vanaf 19.00 uur tot dinsdag 16 april 19.00 uur wordt het passerende verkeer geteld op:
* de hoofdrijbanen, in beide richtingen, A6 van Sint Nicolaasga naar knooppunt Joure, A7 van knooppunt Joure naar Oudehaske, A7 van Joure West naar knooppunt Joure
* A7 van knooppunt Joure naar Joure, in beide richtingen
* de op- en afritten, in beide richtingen, A6 Lemmer, Oosterzee, Sint Nicolaasga, A7 Joure West, A7 Oudehaske
* de op- en afrit A7 Heerenveen West
* de bypasses A6 van Sint Nicolaasga naar Oudehaske, A7 van Sneek naar Sint Nicolaasga en A7 van Oudehaske naar Joure
* de hoofdrijbaan, in beide richtingen, N48 van Zuidwolde naar knooppunt Hoogeveen
* de op- en afritten, in beide richtingen, N48 Steenbergerweg, Zuidwolde
* alle 8 verbindingsbogen N48/A28 knooppunt Hoogeveen
* de op- en afritten, in beide richtingen, A28 Hoogeveen, Fluitenberg, Pesse, Spier, Beilen en Westerbork

De resultaten
Met nadruk wordt er op gewezen dat de kentekens uitsluitend voor het onderzoek naar het reisgedrag worden genoteerd en niet voor andere doeleinden. De vragenlijsten worden volledig anoniem behandeld en na beeindiging van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden eind juli 2013 verwacht.