dinsdag, 22. oktober 2013 - 9:27 Update: 03-07-2014 0:50

Rijkswaterstaat test wintermaterieel op zomerse dag

foto van testen RIjkswaterstaat | Rijkswaterstaat
Foto: fbf
Den Haag

Worden er vandaag nog zomerse temperaturen bereikt, Rijkswaterstaat is al druk in de weer om al haar wintermaterieel te testen en winterklaar te maken.

Jaarlijks vindt tot eind oktober de zogenoemde jaarlijkse vlootschouw plaats. Ook krijgen de chauffeurs van de strooiwagens en sneeuwschuivers een opfriscursus en worden er nieuwe strooiroutes verkend. Tijdens de winter zet Rijkswaterstaat 350 sneeuwploegen en 500 strooiwagens in, die voorzien kunnen worden van een sneeuwschuiver, om gladheid en sneeuwval te bestrijden. Met dit materieel kan het hele landelijke wegennet (3260 km) binnen twee uur preventief gestrooid worden. Als al het materieel wordt ingezet, zijn er ongeveer 1200 personen bezig om Nederland bereikbaar te houden. De voorbereidingen voor de winter starten al in de zomer. Door vroegtijdig zout in te kopen en het wintermaterieel te testen, zorgt Rijkswaterstaat ook in de winter voor een goede bereikbaarheid. Want ook in de winter wil de weggebruiker vlot en veilig van A naar B. Door het wintermaterieel nu alvast te testen, zorgt Rijkswaterstaat straks ook tijdens winterse omstandigheden voor een goede bereikbaarheid. Want ook in de winter willen weggebruikers vlot en veilig van A naar B.