maandag, 22. juli 2013 - 8:29 Update: 03-07-2014 0:54

Rode Kruis zet 33.000 vrijwilligers in vanwege hitte

foto van rode kruis | fbf
Foto: fbf archief
Amsterdam

Het Rode Kruis heeft haar 33.000 vrijwilligers opgeroepen. Zij moeten extra hulp bieden met de hitte aan bijvoorbeeld ouderen, sporters en bezoekers van evenementen.

Met de aanhoudende warmte en het nationaal hitteplan dat zondag werd afgekondigd, is het extra belangrijk om goed voorbereid op pad te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de verhoogde risico's voor bijvoorbeeld ouderen en kinderen, sporters en evenementenbezoekers. Het Rode Kruis activeert daarom haar vrijwilligers om deze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden en extra zorg te kunnen bieden aan kwetsbare groepen.  

Oproep en EHBO-app bericht

Naast de oproep aan alle vrijwilligers zullen ook bestaande activiteiten, gericht op ouderen of chronisch zieken, worden aangegrepen om mensen te wijzen op het belang van zonnebescherming, voldoende eten en drinken en het voorkomen van uitdroging en uitputting. Ook de EHBO-app van het Rode Kruis zal worden ingezet om mensen, die dat hebben aangegeven, een informatie bericht te sturen via de mobiele telefoon. Dat betreft 287.000 mensen. Rode Kruis hulpverleners bij muziek- en sportevenementen of andere festivals hebben de opdracht om evenementenorganisaties proactief te ondersteunen in een plan van aanpak om bezoekers zo goed mogelijk voor te lichten en hulp te kunnen bieden bij bijvoorbeeld uitdroging, duizeligheid, flauwtes of een zonnesteek. De communicatie via website en sociale media gaat onverminderd voort zolang de warmte aanhoudt. 

 

Provincie:
Tag(s):