donderdag, 8. augustus 2013 - 8:24 Update: 03-07-2014 0:54

Roken kent extra gevaar om vroegtijdig te overlijden

foto van brand sigaret | fbf
Foto: Solarboat challenge
Arnhem

In de afgelopen vijf jaar, van 2008 tot en met 2012, hebben in totaal 148 fatale woningbranden plaatsgevonden; hierbij vielen 160 doden. Dat zegt het Instituut Fysieke Veiligheid. Relatief veel (33%) van de fatale woningbranden in de afgelopen vijf jaar werden veroorzaakt door roken.

Opvallend is dat dit percentage in 2012 niet is afgenomen, terwijl in november 2011 de beleidsmaatregel van zelfdovende sigaretten is ingevoerd. Het IFV start in 2013 een onderzoek naar de effectiviteit van deze sigaretten. 

Effectiviteit rookmelders voor overleven van brand

In een deel (21%) van de woningen waarin een fatale brand woedde, waren functionerende rookmelders aanwezig. Het merendeel van de slachtoffers van deze branden (82%) was verminderd zelfredzaam. De aanwezigheid van rookmelders is duidelijk niet afdoende voor woningen waarin verminderd zelfredzame mensen aanwezig zijn. Om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van rookmelders voor het overleven van brand, start het IFV in het najaar van 2013 een onderzoek naar de aanwezigheid en het functioneren van rookmelders bij zowel fatale woningbranden als niet-fatale woningbranden. 

Ouderen kwetsbaarder voor fatale woningbrand

Elk jaar treft een relatief groot deel van de fatale woningbranden personen in de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder (47%). Gezien de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en het gewijzigde overheidsbeleid waardoor ouderen langer zelfstandig blijven wonen, is de verwachting dat het aandeel oudere slachtoffers bij woningbranden zal toenemen. Het IFV is met een verkennend onderzoek gestart naar de factoren die deze leeftijdgroep kwetsbaarder maken voor fatale woningbranden dan jongere mensen.