dinsdag, 12. februari 2013 - 14:45

Ruim 377.000 kinderen leven in armoede

Den Haag

Kinderombudsman Marc Dullaert roept kinderen en jongeren die in armoede leven op om hun verhalen en ervaringen met hem te delen. Ook ouders en professionals worden opgeroepen om aan te geven of het huidige armoedebeleid effectief is voor kinderen. Dat kan vanaf vandaag via een online meldpunt op de website www.dekinderombudsman.nl.

Afgelopen jaren is de armoede onder kinderen verder gestegen. Volgens de laatste raming leeft maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede. Dat zijn ruim 377.000 kinderen (Armoedesignale-ment 2012, SCP). Kinderombudsman Marc Dullaert wil met dit onderzoek te weten komen hoe kinderen het ervaren om in een arm gezin te leven, hoe ze daarmee omgaan en welke oplossingen ze zien voor hun situatie. Ook wil de Kinderombudsman van kinderen, jongeren en professionals weten welke aanpak werkt om armoede onder kinderen te bestrijden.

Het onderzoek van de Kinderombudsman start vandaag met een online meldpunt. Ook worden voor dit onderzoek gemeentelijke en private initiatieven in kaart gebracht, met elkaar vergeleken en door jongeren en professionals beoordeeld. Resultaat hiervan is een overzicht van goede voorbeelden, dat gemeenten concrete handvatten biedt om hun armoedebeleid te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):