woensdag, 13. februari 2013 - 15:44

Ruim 400.000 euro uitkeringsfraude opgespoord in Flevoland

Lelystad/Almere

De Sociale Recherche Flevoland heeft in het laatste kwartaal van 2012 in totaal voor € 416.256 aan uitkeringsfraude opgespoord.

In het laatste kwartaal van 2012 zijn er 981 nieuwe aanvragen voor een uitkering ingediend. Sociale Recherche Flevoland heeft in 101 gevallen een huisbezoek gebracht. In 49 gevallen werd de uitkeringaanvraag afgewezen en in zeven gevallen is de uitkeringsaanvraag buiten behandeling gesteld. 177 personen hebben de aanvraag zelf ingetrokken.

Sociale Recherche Flevoland zorgt ervoor dat alleen mensen die bijstand écht nodig hebben, een bijstandsuitkering ontvangen en spoort onterecht verstrekte uitkeringen op en vordert deze terug.

Overtreden uitkeringsregels strenger bestraft
Sinds 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De strengere aanpak geldt in heel Nederland. De aangescherpte regels hebben alleen gevolgen voor mensen die de regels overtreden.

Volgens de nieuwe regels moet bij overtredingen het teveel ontvangen geld volledig worden terugbetaald. Daarbovenop wordt hetzelfde bedrag als boete opgelegd. Bij herhaling wordt de boete nog hoger, namelijk 150% van het teveel ontvangen bedrag.

Daarnaast kan de gemeente na de tweede overtreding een bijstandsuitkering maximaal drie maanden stopzetten. Meer informatie over de nieuwe regels is te vinden op www.weethoehetzit.nl.

Tips en signalen
In 25 gevallen is een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een tip over vermoedelijke fraude. Als gevolg hiervan zijn twee uitkeringen beëindigd of herzien. In één geval voert de Sociale Recherche Flevoland nader onderzoek uit.

Inlichtingenbureau
Het Inlichtingenbureau koppelt gegevens vanuit diverse bestanden met elkaar en kan daaruit mogelijke fraudesignalen signaleren. Er zijn 370 signalen uit het Inlichtingenbureau onderzocht. Door deze onderzoeken zijn elf uitkeringen beëindigd. In 99 gevallen vindt terugvordering van de uitkering plaats.

Assistentie gemeente Nijkerk
Naast de werkzaamheden in de eigen regio heeft de SRF assistentie verleend aan de gemeente Nijkerk. Daar vond een grootschalig onderzoek plaats naar fraude met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Sociale Recherche Flevoland
De Sociale Recherche Flevoland werkt voor de Flevolandse gemeenten Noordoostpolder, Urk, Lelystad en Almere. Sinds 1 januari 2005 bundelen deze vier Flevolandse gemeenten hun krachten om uitkeringsfraude te bestrijden.De SRF doet voornamelijk onderzoek naar leefvormfraude, zwartwerken, vermogensfraude, criminele activiteiten en verblijf op het juiste adres. Zo zorgt SRF dat alleen mensen die bijstand écht nodig hebben, een bijstandsuitkering ontvangen en wordt een onterecht verstrekte uitkering opgespoord en teruggevorderd. Er zijn ook preventieve maatregelen om fraude met uitkeringen te voorkomen. Bij het aanvragen van een uitkering krijgen aanvragers bijvoorbeeld informatie over de gevolgen van fraude.
Provincie:
Tag(s):