woensdag, 24. juli 2013 - 13:20 Update: 03-07-2014 0:54

Ruimere mogelijkheden om faillissements-fraude op te sporen

Foto van factuur met BTW | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen worden verruimd.

Dit blijkt woensdag uit een wetsvoorstel dat Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Verder maakt hij werk van de bestrijding van bewust onbehoorlijk ondernemerschap, dat een bedrijf te gronde kan richten en grote maatschappelijke schade kan veroorzaken. Met zijn aanpak wil hij faillissementsfraude beter kunnen opsporen en vervolgen.

Het wetsvoorstel is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht dat het faillissementsrecht grondig wil moderniseren om het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden.

Fraudeurs ontspringen nu vaak de dans als de curator een lege boedel aantreft. Activa van de onderneming blijken voor het intreden van het faillissement al weggesluisd en er is opzettelijk geen administratie gevoerd. Dit maakt 'terugrechercheren' moeilijk.

Om dit buitengewoon laakbare handelen, waarachter vaak ook andere fraude schuil gaat, beter te kunnen bestrijden komt er een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement met een maximum van twee jaar gevangenisstraf.

Die strafbaarstelling biedt tevens een aanknopingspunt om de gang van zaken rond een faillissement te onderzoeken en eventuele fraudepraktijken bloot te leggen.