woensdag, 3. juli 2013 - 21:50 Update: 03-07-2014 0:55

Rusland sluit grens voor aardappelen en plantmateriaal uit de EU

Foto van aardappelen | MV
Foto: MV
Den Haag

De Russische Federatie heeft per 1 juli 2013 de grens gesloten voor pootaardappelen, consumptieaardappelen en plantmateriaal uit de EU.

Onder plantmateriaal wordt verstaan: alle planten met uitzondering van bloembollen, zaaizaden en bloeiende kamerplanten.

De reden voor het invoerverbod betreft ontevredenheid aan Russische zijde over het fytosanitair systeem in de EU, en de regelmatige vondst van voor planten schadelijke organismen. Deze organismen kunnen een risico vormen voor de teelt van gewassen in Rusland, maar hebben geen betekenis voor de volksgezondheid.

Het sluiten van de grens is een tijdelijke maatregel van de Russische Federatie. Het is nog niet bekend wanneer en onder welke voorwaarden de grens weer open zal gaan.

Provincie:
Tag(s):