vrijdag, 15. februari 2013 - 18:18

Rutte: ’Scherpe keuzes maken over bevoegdheden EU’

In de ministerraad is gesproken over de Staat van de Unie. Dit is de jaarlijkse visie van het kabinet op hoe de Europese samenwerking er nu en in de toekomst uit moet zien.

Minister-president Rutte stelde tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat het de komende jaren vooral van belang is dat er wordt doorgewerkt aan de versterking van de eurozone en het democratischer maken van Europa. Hij benadrukte dat het voor de langere termijn zaak is om 'scherpe keuzes' te maken over waar bevoegdheden thuis horen: in Europa, of bij de lidstaten zelf.

Het kabinet gaat daarom het functioneren van Europa tegen het licht houden en komt voor de zomer met de resultaten van het onderzoek. Volgens Rutte kunnen sommige dingen het beste op Europees niveau geregeld worden, zoals de bankenunie. Zaken als de pensioenen en sociale zekerheid horen echt een verantwoordelijkheid van de lidstaten te blijven. 'Europa is er om ons sterker te maken, niet om ons onnodig te betuttelen', aldus de minister-president.

Akkoord woningmarkt

Rutte ging ook in op het deze week bereikte akkoord voor de woningmarkt. De nieuwe plannen wijken deels af van de afspraken uit het regeerakkoord, maar zijn daarmee wel in lijn. 'Ze doen recht aan wat dit kabinet voor ogen heeft: duidelijkheid creëren voor de woningmarkt', aldus de minister-president.

Het kabinet is zich ervan bewust dat de twee coalitiepartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. 'We zoeken de samenwerking binnen en buiten de politieke arena dan ook op, op alle mogelijke onderwerpen', aldus Rutte. Het woonakkoord is daar volgens hem een voorbeeld van. Ook op andere terreinen zal het kabinet zijn hand naar andere partijen blijven uitsteken.
Provincie:
Tag(s):