donderdag, 30. mei 2013 - 23:04 Update: 03-07-2014 0:57

Ruwaard van Putten Ziekenhuis niet meer onder verscherpt toezicht

Foto van ingang operatiekamer | FBF
Foto: fbf
Foto van ingang operatiekamer | FBF
Foto: fbf
Spijkenisse

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op het Ruwaard van Putten Ziekenhuis met ingang van 29 mei 2013 opgeheven.

De IGZ heeft vastgesteld dat de patientveiligheid weer voldoende gewaarborgd is en dat de artsen en medewerkers veilige zorg verlenen.

Het ziekenhuis heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt aan verbeteringen en op vele niveaus maatregelen genomen. De naleving van de regels rondom het levenseinde is nu vastgelegd in ziekenhuisbrede afspraken die met alle specialisten en betrokken zorgverleners zijn besproken. Verder zijn er voor alle specialismen eenduidige afspraken gemaakt over het hoofdbehandelaarschap, over verantwoordelijkheid en supervisie van arts-assistenten en verslaglegging, over dossiervoering en communicatie. De maatschappen hebben passende zorgbeleidsplannen gemaakt. Daarnaast heeft het ziekenhuis adequate en professionele (na)zorg georganiseerd voor alle betrokkenen.

De inspectie heeft nu voldoende vertrouwen in de verbeterkracht van de raad van bestuur. Daarom is het verscherpt toezicht beëindigd.

De IGZ stelde het ziekenhuis op 14 november 2012 onder verscherpt toezicht. De directe aanleiding was een extern onderzoeksrapport waaruit bleek dat de patientveiligheid op de afdeling cardiologie in het geding was. Het ziekenhuis moest maatregelen nemen om de veiligheid in het ziekenhuis weer te borgen.