vrijdag, 8. februari 2013 - 14:12 Update: 03-07-2014 1:02

Rvdr:registratie nevenfuncties rechters moet snel op orde

Rvdr:registratie nevenfuncties rechters moet snel op orde

De Raad voor de rechtspraak (Rvdr) heeft met verbazing kennis genomen van het bericht dat de registratie van nevenfuncties van enkele tientallen rechters niet op orde is. Dit meldt de Rvdr vrijdag.

Nieuwsuur en Het Financieele Dagblad concludeerden na raadpleging van het openbare register nevenfuncties op Rechtspraak.nl dat de registratie in een aantal gevallen niet klopte. Frits Bakker, plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: "Onpartijdigheid is een kernwaarde van de Rechtspraak. Rechters moeten niet alleen onpartijdig zijn, zij moeten dat ook laten zien. Er geldt voor rechters een wettelijke verplichting tot openbaarmaking van nevenfuncties. Dat die registratie in een aantal gevallen niet op orde is, moeten de betrokken rechters zich bijzonder aantrekken." [b]Vertrouwen [/b] Na eerdere publiciteit over het register nevenfuncties heeft de Raad voor de rechtspraak er bij de gerechtsbesturen op aangedrongen de registratie op orde te maken door rechters en rechters-plaatsvervangers op hun meldingsplicht te wijzen. Dat dit tot op heden nog niet tot foutloze registratie heeft geleid, is volgens Bakker een slecht signaal. "Uit mijn eigen ervaring als rechtbankpresident weet ik dat rechters soms simpelweg vergeten een nevenfunctie op te geven. Het zal niet of nauwelijks voorkomen dat een rechter een nevenfunctie bewust niet meldt. Soms gaat het om fouten in de registratie. Maar dat het doorgaans om een administratieve slordigheid gaat, maakt het totaalbeeld niet beter. Fouten in het register dragen niet bij aan het vertrouwen in de Rechtspraak. Dat alle zorgvuldig registrerende rechters nu geconfronteerd worden met negatieve publiciteit door verzuim van een beperkt aantal rechters vind ik een kwalijke zaak." [b]Voortvarend aangepakt [/b] Sinds 1 januari 2013 zijn rechters wettelijk verplicht nevenfuncties op te geven. De Raad voor de rechtspraak gaat ervan uit dat gerechten nog enkele weken nodig hebben om de registratie te vervolmaken. Bakker: "Wij hebben geen reden om aan te nemen dat rechters hier niet hun volledige medewerking aan zullen geven. Wel zullen we erop toezien dat dit probleem nu voortvarend wordt aangepakt. Alle rechtszoekenden kunnen dan zelf zien dat rechters geen belang hebben bij de uitkomst van een rechtszaak anders dan door het geven van een rechtvaardige en juridisch juiste beslissing." [b]Onpartijdigheid [/b] Uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een kleine 70 procent van de Nederlanders 'voldoende vertrouwen' heeft in de rechtspraak. Respondenten met weinig vertrouwen in de rechtspraak hebben klachten over te lage straffen en vormfouten. Respondenten met veel vertrouwen in de rechtspraak stellen dat zij geloven in de onpartijdigheid en deskundigheid van rechters. [b]Regels geactualiseerd [/b] Integriteit behoort met onafhankelijkheid en onpartijdigheid tot de kernwaarden van de Rechtspraak. De afgelopen maanden zijn de bestaande regels die te maken hebben met integriteit geactualiseerd en met elkaar in samenhang gebracht. Naast wetgeving op dit gebied zijn er landelijke protocollen en leidraden en aanvullend lokale richtlijnen en projecten op het gebied van integriteit.

Provincie: