maandag, 2. december 2013 - 10:10 Update: 03-07-2014 0:47

Salaris bestuur afhankelijk van aantal MBO-leerlingen

Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van kluisjes op school | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het aantal mbo-studenten op een school bepaalt voortaan hoeveel salaris het college van bestuur mag ontvangen.

 Dat staat in de nieuwe beloningscode die de Raden van Toezicht in het mbo-onderwijs op verzoek van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) hebben opgesteld.

De toezichthouders, verenigd in het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen, hebben hun beloningsregels verder aangescherpt op verzoek van minister Bussemaker. Hierdoor bereiken bestuurders in het mbo niet meer allemaal automatisch het maximum van €198.279, maar bepaalt de grootte van een instelling (aantal studenten) voortaan welk salaris een bestuurder krijgt.

Hiermee is de mbo-sector de laatste onderwijssector die een indeling in klassen onder het verlaagde beloningsmaximum heeft gemaakt. Volgens minister Bussemaker is de nieuwe code een belangrijke stap van de toezichthouders in het middelbaar beroepsonderwijs.

“Het is goed dat de beloning van een onderwijsbestuurder door de nieuwe code meer in verhouding is met de omvang en complexiteit van de school waar zij voor werken. De samenleving kijkt terecht kritisch naar beloningen, vooral bij organisaties die met publieke middelen worden gefinancierd en een maatschappelijke opgave hebben.”