vrijdag, 22. november 2013 - 22:37 Update: 03-07-2014 0:48

Satellietzenders effectief tegen illegale visserij

Foto van illegale visserij | WNF
Foto: WNF

Speciale satellietapparatuur op vissersschepen kan eenvoudig en goedkoop bijdragen aan het voorkomen illegale visserij in beschermde gebieden.

Dat blijkt uit een proef van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de duurzame tonijnvisserij Sea Quest op de Fiji-eilanden in de Stille Zuidzee. Door middel van de satellietzenders was 24 uur per dag te zien waar de schepen zich bevonden en of de bemanning aan het vissen was.
Het WNF roept overheden en de regionale visserijorganen op om deze satellietapparatuur verplicht te stellen voor visserijschepen. Het gaat om het zogeheten Automatic Identification System (AIS) dat is ontwikkeld om de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft AIS al verplicht gesteld voor grote schepen, maar niet specifiek voor visserijschepen.

Toezicht
De proef van het WNF en Sea Quest heeft uitgewezen dat het satellietvolgsysteem ook zeer effectief is om beter toezicht te houden op visserijschepen. Uit de test van WNF en Sea Quest blijkt dat de AIS-signalen nagaan of een vissersboot wel of niet in beschermd gebied vist. Deze zenders geven een signaal af, waardoor aan wal voortdurend is te volgen waar het schip zich bevindt en of die in buiten toegestane zones vist.

Deze illegale visserij is een groot probleem, met name op de open zee waar niet of nauwelijks toezicht is. Wereldwijd wordt 80 procent van de commerciële vissoorten in de oceanen overbevist of bijna overbevist. Grootschalige illegale visserij die niet goed in de gaten kan worden gehouden is daarbij een groot probleem. In 2012 deed WNF ook al 1,5 jaar onderzoek naar AIS-data. Dit onderzoek wees ook uit dat het via AIS-signalen mogelijk is om na te gaan of vissersboten worden verdacht van illegaal vissen.

MSC
Sea Quest heeft het certificaat van Marine Stewardship Council (MSC) voor duurzame visserij. De visserij exporteert vooral tonijn naar de VS en Japan, maar ook naar delen van de Europese Unie, New Zeeland en Australië. WNF hoopt dat het project van Sea Quest wereldwijd een voorbeeld wordt.
 

Categorie: