vrijdag, 17. mei 2013 - 20:19 Update: 03-07-2014 0:57

Schippers organisatie GGZ fundamenteel veranderen

Foto van vrouw met stress | Sxc
Foto: SXC
Den Haag

Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een fundamentele verandering van de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voorstelt. Zo krijgt de huisarts in haar plannen betere ondersteuning voor mensen met psychische problematiek en wordt er ingezet op een sterke en kwalitatief goede `Generalistische Basis GGZ'.

Binnen deze basis GGZ kunnen mensen die nu nog onnodig gebruik maken van specialistische zorg straks dichter bij huis en minder zwaar behandeld worden.  De plannen voor de basis GGZ vloeien voort uit het akkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg dat minister Schippers in 2012 sloot met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en clienten- en familieorganisaties. Partijen hebben toen afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare GGZ te realiseren.

De huisarts biedt persoonlijke en laagdrempelige zorg. Om te voorkomen dat mensen te snel doorverwezen worden naar een specialist, krijgt de huisarts extra geld dat hij flexibel in kan zetten om hulp in te roepen voor de behandeling van mensen met psychische problematiek. Bijvoorbeeld voor het inhuren van een praktijkondersteuner, het aanbieden van behandelingen via internet of voor de consultatie van een psychiater. In 2013 is hiervoor al EUR 7 miljoen extra beschikbaar gesteld. Door de nieuwe plannen komt hier in 2014 eerst EUR 25 miljoen en vanaf 2015 jaarlijks EUR 35 miljoen bij.