woensdag, 13. november 2013 - 13:39 Update: 03-07-2014 0:49

Schippers:brede externe evaluatie Tuitjenhorn

Foto van arts instrumenten spuit oor | Archief EHF
Foto: Archief EHF

Er komt een brede en onafhankelijke evaluatie van het handelen van betrokken instanties in de kwestie Tuitjenhorn.

Minister Edith Schippers (VWS) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dit te willen. De evaluatie vindt plaats nadat de IGZ haar onderzoek naar de gang van zaken in Tuitjenhorn heeft afgerond. Deze afronding is over circa 3 maanden te verwachten.

De evaluatie die Schippers wil, betreft onder andere het optreden van het AMC, de IGZ en de beroepsverenigingen van artsen LHV en KNMG. Met haar collega Opstelten (VenJ) is afgesproken dat ook het handelen van het OM onderdeel is van de evaluatie.

De precieze onderzoeksopdracht en samenstelling van de evaluatiecommissie moet nog worden vastgesteld. De IGZ heeft zelf al eerder aangegeven dat zij zich toetsbaar opstelt en haar handelen onderwerp van evaluatie wil laten zijn.