dinsdag, 12. februari 2013 - 20:18

Schuldig maar geen straf voor valse geboorteakte

Den Bosch

Een vijftigjarige vrouw uit Geldrop is volgens de rechtbank Oost-Brabant schuldig aan het gebruikmaken van een valse geboorteakte. De rechtbank legt haar echter geen straf op.

Op de akte die de Geldropse gebruikte, stond dat zij de moeder was van een meisje dat in 2005 in Marokko was geboren. Met de akte schreef de vrouw het meisje bij de gemeente Eindhoven in en vroeg ze voor haar een paspoort aan.

In 2007 bleek uit DNA-onderzoek dat de vrouw en haar echtgenoot niet de biologische ouders van het kind zijn. Volgens de rechtbank is de vrouw in 2005 in Marokko niet bevallen van een dochter en wist zij dat het kind dat ze mee naar Nederland nam, niet haar biologische kind was.

Haar echtgenoot heeft steeds verklaard ervan overtuigd te zijn geweest dat zijn vrouw zwanger was. Hij verbleef in Nederland toen het kind zou zijn geboren. Er is geen strafrechtelijk bewijs dat hij wist dat ze niet zwanger was. Daarom spreekt de rechtbank hem vrij.

Straf
De rechtbank zou in een dergelijke zaak een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden passend hebben gevonden. Maar omdat het openbaar ministerie in deze zaak de redelijke termijn waarin een strafzaak moet zijn afgedaan, fors heeft overschreden en vanwege de zorgelijke medische situatie van de vrouw, oordeelt de rechtbank anders.

De rechtbank acht het niet voortvarend handelen van het openbaar ministerie laakbaar. Na onderzoek in Nederland en Marokko is de vrouw in oktober 2007 aangehouden en enkele dagen in verzekering gesteld. In augustus 2008 werd het onderzoek hervat. Het onderzoek is gesloten op 14 april 2010.

Vervolgens heeft de zaak stilgelegen tot aan de dagvaarding van het echtpaar op 29 oktober 2012. Nadat het opsporingsonderzoek in april 2010 was gesloten, had het openbaar ministerie op zo kort mogelijke termijn tot dagvaarding moeten overgaan, gezien de belangen van verdachte en het kind.

Het echtpaar heeft jarenlang in onzekerheid verkeerd. Dit is des te schrijnender, omdat de strafzaak gevolgen kan hebben voor het jonge kind. De kinderrechter heeft in 2012 het kind onder toezicht van Bureau Jeugdzorg gesteld.
Provincie:
Tag(s):