zondag, 28. april 2013 - 23:22 Update: 03-07-2014 0:58

Senioren gaan zebrachecks uitvoeren

foto van zebra | fbf
Foto: Petra Luiken
Amsterdam

Een zebrapad oversteken is voor een voetganger vaak een spannende gebeurtenis. Zijn zebrapaden eigenlijk wel veilig en toegankelijk genoeg? Dit gaat de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, van 6 tot 12 mei onderzoeken in het kader van de Road Safety week.

Door het hele land worden door KBO-vrijwilligers zebrapaden en oversteekpunten met verkeerslichten gecontroleerd. De speciale 'Zebracheck' is ontwikkeld om bij een zebra-overgang na te gaan of deze wel veilig en toegankelijk genoeg is

De Road Safety week is een initiatief dat wereldwijd aandacht vestigt op een betere verkeersveiligheid. Op verzoek van de Verenigde Naties vestigt de 'Road Safety week' dit jaar de aandacht op de noodzaak van betere bescherming van voetgangers over de gehele wereld. De actie moet leiden tot het terugdringen van het aantal voetgangersslachtoffers met 5 miljoen in de periode 2011-2020. In 2006 heeft naar schatting 33% van de dodelijke en 42% van de ernstige ongevallen bij kruisende of overstekende voetgangers in Nederland plaatsgevonden op een oversteekvoorziening (SWOV, 2010).

In Nederland werken diverse organisaties samen binnen Blijf Veilig Mobiel. Doel is om vanaf 6 tot 12 mei in Nederland zoveel mogelijk 'zebracheck s' uit te voeren. De wegbeheerder (meestal gemeente) wordt vervolgens gevraagd de zebra te verbeteren.