vrijdag, 21. juni 2013 - 10:13 Update: 03-07-2014 0:56

Slachtofferhulp krijgt het steeds drukker

Foto van mishandeling
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten doen steeds vaker een beroep op slachtofferhulp. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

Ontving slachtofferhulp in 2009 de gegevens van 145.500 slachtoffers, steeg dit aantal in 2012 naar 220.00. Dit is een stijging van bijna 52 procent.

Het aantal daarwerkelijke hulpverlenigen kwam in 2012 uit op zo'n 150.000. Sommige van de slachtoffer maakte gebruik van meerdere diensten, zodat dit aantal eveneens steeg naar 167.000 verleende diensten. 

De stijging van het aantal slachtoffer dat zich laat begeleiden door slachtofferhulp is mede te danken aan een verbeterd systeem bij de politie. Voorheen werd er gevraagd of je slachtoffer hulp wilde, tegenwoordig kan men aangeven geen prijs te stellen op slachtofferhulp.