woensdag, 18. december 2013 - 9:45 Update: 03-07-2014 0:46

Slachtoffers watersnoodramp 1953 voor DNA-onderzoek opgegraven

Foto van Zeelandbrug | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Zierikzee

Met het opgraven op dinsdag 17 december van nog een onbekend slachtoffer van de Watersnoodramp op de begraafplaats in Ouwerkerk, is het totaal aantal slachtoffers dat dit jaar op Schouwen-Duiveland is opgegraven op veertig gebracht.

In september van dit jaar groeven de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) met toestemming van de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland al 28 onbekende slachtoffers van de ramp en elf andere onbekende personen op om DNA-materiaal af te nemen. De opgravingen maken deel uit van een landelijk project waarmee de politie met hedendaagse technieken onbekende stoffelijke overschotten die voor 2010 zijn begraven wil identificeren.

DNA-profielen

Het NFI onderzoekt nu of van het DNA-materiaal dat dinsdag bij het onbekende slachtoffer is afgenomen een DNA-profiel kan worden vervaardigd. Van de in september opgegraven rampslachtoffers zijn inmiddels de DNA-profielen van elf mannelijke, waaronder twee kinderen, en veertien vrouwelijke, waaronder één kind, vervaardigd. Van drie personen, één volwassene en twee kinderen, kan tot nu toe geen DNA-profiel worden vervaardigd. Er worden momenteel aanvullende onderzoeken verricht met als doel alsnog een DNA-profiel te verkrijgen.

DNA-database

Tot nu toe is van vijftig nabestaanden van rampslachtoffers die zich bij de politie meldden wangslijmvlies afgenomen om een DNA-profiel te maken. Een vergelijking van de verkregen DNA-profielen met de profielen van de opgegraven slachtoffers in de DNA Database Vermiste Personen geeft mogelijk een match en daarmee slachtoffers alsnog een identiteit. De politie verwacht dat de eerste resultaten van de vergelijkingsonderzoeken in januari worden opgeleverd.
Van de andere elf onbekende personen die op Schouwen-Duiveland zijn opgegraven zijn de DNA-profielen gereed. Het betreft hier tien mannen en één vrouw. Ook deze profielen worden aan de DNA Databank Vermiste Personen toegevoegd.

Voorlichtingsbijeenkomst

De gemeente Schouwen-Duiveland organiseert op dinsdag 14 januari 2014 om19.30 uur in het gemeentehuis in Zierikzee een tweede besloten voorlichtingsbijeenkomst voor belanghebbenden. Zij kunnen daar aan de burgemeester, de politie en het NFI vragen stellen over de opgravingen en het gehele proces rondom het DNA-onderzoek.