maandag, 23. september 2013 - 20:50 Update: 03-07-2014 0:51

Slechts 18 bruinvissen geteld in de Oosterschelde

Slechts 18 bruinvissen geteld in de Oosterschelde
Foto: Kustwacht

Tijdens de jaarlijkse bruinvissentelling in de Oosterschelde van stichting Rugvin en het WNF zijn 18 dieren geteld.

De uitslag is aan de lage kant want vorig jaar werden tijdens de scan, onder betere weersomstandigheden, nog 42 dieren geteld. In 2011 zijn maar liefst 61 dieren waargenomen.

Kalfjes

Een klein lichtpuntje is dat tijdens deze scan twee kalfjes zijn gespot en dat is toch een teken dat de dieren zich nog steeds voortplanten in de Oosterschelde.

Hoog sterftecijfer

Het lage aantal van deze vijfde telling is voor een deel te verklaren door de tegenvallende weersomstandigheden, maar vooral ook door het hoge sterftecijfer van dit jaar. Tijdens de scan werd ook een dode bruinvis waargenomen die het totale aantal dode bruinvissen van dit jaar in het Oosterscheldegebied al op 38 zet (bron: EHBZ). Een eerste onderzoek naar de doodsoorzaken van de bruinvis in de Oosterschelde geeft aan dat verhongering en vermagering hoofdoorzaken zijn. Het onderzoek naar de oorzaken wordt nog voortgezet. De scan is mogelijk gemaakt door de tientallen vrijwilligers van Stichting Rugvin, de acht schippers van de vloot en door een financiële bijdrage van het Wereld Natuur Fonds. Ook werd de Rugvinploeg bijgestaan door een viertal WNF LIFE Guards.

Provincie: