woensdag, 25. september 2013 - 13:44 Update: 03-07-2014 0:51

Slordig gravende bedrijven strenger gecontroleerd

Foto van graafwerkzaamheden bij een weg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Dertig bedrijven die relatief veel schade veroorzaken bij hun graafwerkzaamheden, worden de komende periode extra gecontroleerd door Agentschap Telecom (AT). Dit meldt AT woensdag.

‘Het gaat om bedrijven die in 2012 bij elke zeven graafbewegingen minimaal één keer een schade veroorzaakt hebben aan kabels of leidingen in de grond’, aldus AT. Agentschap Telecom verwacht met deze gerichte controles de graafschades in Nederland te verminderen.

Steeds meer graafschades
In 2012 zijn er 37.400 schades gemeld ontstaan tijdens graafwerkzaamheden. Dat is ruim 7% meer dan in 2011. Door die graafschades ontstaat er grote overlast of zelfs gevaarlijke situaties. Stroom, ICT, water en gas kunnen uitvallen, en soms moeten complete straten worden ontruimd vanwege een gaslek. 

Agentschap Telecom houdt in Nederland toezicht op alle bedrijven die in de graafketen actief zijn. Door de stijging van de graafschades richt het agentschap zich de komende periode vooral op de dertig relatief grootste veroorzakers van graafschade.

Eisen aan het graven
Voordat een machine in de ondergrond mag werken, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet altijd vooraf een melding zijn gedaan van de werkzaamheden bij het Kadaster èn moet altijd de gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig zijn waarop de ligging van de kabels en leidingen is aangegeven. De kabels moeten daarnaast worden opgezocht door het graven van een proefsleuf of met moderne technieken zoals een radar.

Agentschap Telecom controleert tijdens de controles bij de dertig grootste veroorzakers van graafschade, of deze bedrijven voldoen aan de eisen. Ook worden de onderliggende contracten onderzocht om na te gaan of de opdracht zorgvuldig is verstrekt en alle betrokken partijen hun rol in het graafproces goed uitvoeren. 

Boetes
Tevens helpt het agentschap de bedrijven te zorgen dat het proces van zorgvuldig graven beter wordt nageleefd. De controles kunnen leiden tot boetes. Deze kunnen oplopen tot € 250.000, afhankelijk van de overtreding en omvang van het bedrijf.