maandag, 23. december 2013 - 11:30 Update: 03-07-2014 0:46

Snelheid op A16 en A73 verhoogd naar 130 km/h

Snelheid op A16 en A73 verhoogd naar 130 km/h
Foto: SXC
Den Haag

De maximumsnelheid op de A16 tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Zonzeel en tussen knooppunt Galder en de Belgische grens gaat per 24 december naar 130 km per uur. Ook op de A73 tussen Venray en Overloon gaat de snelheid omhoog naar 130.

Op de hele A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens mag nu 130 km per uur worden gereden, een traject van zo’n 25 kilometer. Hetzelfde geldt voor de A73 tussen Nijmegen en Venlo, een traject van ruim 50 kilometer. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de maximumsnelheid op deze trajecten te verhogen. De verhoging van de snelheid op deze trajecten maakt deel uit van de landelijke snelheidsverhoging die is ingevoerd op 1 september 2012. Op een aantal trajecten wordt de snelheid pas verhoogd wanneer er veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Maximumsnelheid in Nederland

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op verschillende snelwegen geldt echter een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten. Ook houden we rekening met omwonenden en hun leefomgeving. Bij het snelhedenbeleid wordt geopereerd binnen de geldende normen voor lucht en geluid.

Steeds meer trajecten 130

Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de trajecten waar je 130 km/h mag rijden steeds langer worden en het beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.

Provincie: