donderdag, 6. juni 2013 - 10:10 Update: 03-07-2014 0:56

SNS lijdt in 2012 bijna 1 miljard euro verlies

SNS lijdt in 2012 bijna 1 miljard euro verlies
Foto: fbf
Amsterdam

De op 1 februari van dit jaar genationaliseerde SNS bank heeft over 2012 een verlies geleden van bijna 1 miljard euro. Dit blijkt donderdag uit de bekendgemaakte jaarcijfers.

Het totale nettoverlies bedraagt over 2012 972 miljoen euro. Hiervan is het grootste deel de 813 miljoen euro als gevolg van fors hogere bijzondere waardeverminderingen op leningen bij Property Finance’, meldt SNS donderdag. De overige 159 miljoen verlies is het gevolg van ‘voornamelijk incidentele bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa’, aldus SNS.

‘De nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013 betekende het einde van een turbulente periode. De Nederlandse Staat heeft de kapitaalbasis van SNS REAAL versterkt door het nemen van een aantal maatregelen’, zegt Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

‘Verder wordt de vastgoedfinancieringsportefeuille van Property Finance aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie overgedragen. De Europese Commissie heeft voorlopige goedkeuring gegeven voor de staatssteun met uitzondering van de Property Finance maatregelen en neemt een definitief besluit op basis van een herstructureringsplan dat voor 22 augustus 2013 dient te worden gepresenteerd’.

‘Vooruitkijkend, kunnen we ons weer richten op onze kernactiviteiten. Wij zijn onze klanten zeer dankbaar voor hun aanhoudende loyaliteit, ondanks alle onzekerheid en media-aandacht de afgelopen maanden’, aldus van Olphen. 

 
Categorie:
Tag(s):