dinsdag, 19. maart 2013 - 10:46 Update: 03-07-2014 1:01

Spanningen oorzaak familiedrama Schalkwijk

Spanningen oorzaak familiedrama Schalkwijk

Schalkwijk - De resultaten van het onderzoek naar de dood van vier gezinsleden en de brandstichting op 21 oktober 2012 aan de Lekdijk in Schalkwijk zijn bekend.

Dit onderzoek richtte zich enerzijds op de toedracht van het delict en anderzijds op de vraag welke motieven een rol hebben gespeeld. Op zondagochtend 21 oktober 2012 kwam een melding van brand in een boerderij aan de Lekdijk 6 in Schalkwijk binnen bij de politie. In de woning trof de politie de lichamen van vier personen aan. Zij bleken door geweld om het leven te zijn gekomen. Uit het politieonderzoek dat daarop volgde, alsmede uit onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut, is gebleken dat de 43-jarige mannelijke bewoner in de nacht of vroege ochtend van 21 oktober 2012 zijn 46-jarige vrouw, zijn 11-jarige dochter en zijn 15-jarige stiefdochter om het leven heeft gebracht door ze in hun slaap op het hoofd te slaan. Vervolgens heeft hij brand gesticht in de woning. Hijzelf kwam te overlijden aan de gevolgen van deze brand. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) heeft in opdracht van het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de persoon van de man. De vraag hierbij was of er bij hem voorafgaand en ten tijde van het delict sprake was van psychische problematiek en als dit het geval was, of dit het handelen van de man heeft bepaald. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de man aan verschillende stoornissen leed waardoor hij onder grote spanning leefde. Deze spanningen werden mede veroorzaakt en verergerd door de aankoop van de boerderij en de door de man ervaren mislukking van de plannen die hij daarmee had. Deze spanningen kon hij niet de baas. Dit heeft zijn gedragskeuzes en zijn gedragingen ten tijde van het incident beïnvloed. Het onderzoek heeft echter onvoldoende duidelijkheid kunnen geven of de psychische problematiek van de man van invloed was op zijn gedrag kort voorafgaand of ten tijde van het delict. Over zijn overwegingen om zijn gezin en zichzelf van het leven te beroven kan dan ook geen eenduidige uitspraak worden gedaan.
Provincie: