woensdag, 29. mei 2013 - 20:14 Update: 03-07-2014 0:57

Spanningen tussen VS en China maakt wereld onzeker

foto van USA army | usa.gov
Foto: usa.gov
Den Haag

De wereld is en blijft onzeker. Tot die conclusie komen de onderzoekers van Clingendael, het Nederlands instituut voor internationale betrekkingen. Minister Jeanine Hennis – Plasschaert kreeg vanmorgen het eerste exemplaar van ‘Een wereld in onzekerheid’ de Clingendael Strategische Monitor 2013.

Instituut Clingendael en het The Hague Centre for Strategic Studies brengen beiden in opdracht van de ministers van Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Defensie jaarlijks een strategische monitor uit. Deze analyses zijn gebruikt bij het opstellen van beleidsdocumenten zoals de Nationale Veiligheidsstrategie en de nog te verschijnen nota’s ‘Internationale Veiligheidsstrategie’ en ‘Krijgsmacht van de toekomst’. De tweede editie van de monitor van Clingendael schetst een wereld die in veel opzichten lijkt op die uit de Monitor 2012. Er is echter ook sprake van veranderingen, die het overheersende beeld van internationale onzekerheid en daarmee het risico van onveiligheid versterken.
De onderzoekers constateren dat de verschuiving van de mondiale machtsverhoudingen het afgelopen jaar in een stroomversnelling zijn geraakt, met oplopende spanningen tussen de grote mogendheden – de VS en China in het bijzonder – als gevolg.

Internationale samenwerking en niet-statelijke actoren

Op het vlak van internationale samenwerking is volgens de wetenschappers van Clingendael tegelijkertijd sprake van stagnatie, waarbij zich duidelijker het gevaar van een ‘leiderloze’ wereld aftekent. Niet-statelijke actoren spelen een belangrijke rol, maar de staat lijkt op tal van dimensies weer terug te zijn op het internationale toneel.
Het mondiale dreigingsbeeld

Het rapport noemt daarnaast een groeiend aantal ‘hot spots’ in diverse regio’s, zoals Syrië en Mali, die een bron van instabiliteit en conflict vormen. Deze ‘hot spots’ bevinden zich met name in de directe omgeving van de EU.

Totaalbeeld

Het totaalbeeld wijst op grotere onzekerheid, het ontstaan van een meer multipolair wereldbestel en op steeds stroevere internationale samenwerking. Ontwikkelingen die vanuit Nederlands perspectief reden tot zorg zijn.

Provincie:
Tag(s):