woensdag, 7. augustus 2013 - 13:54 Update: 03-07-2014 0:54

Spookraadsleden mogen van PvdA stevig worden gekort

Foto van gemeenteraad vergadering | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De PvdA wil dat zogenaamde spookraadsleden financieel steviger gaan worden gekort.

De huidige praktijk dat een raadslid of statenlid wordt gekozen en daarna niet bij vergaderingen komt opdagen en toch een vaste vergoeding houdt moet stoppen vindt de PvdA. Dat laten de PvdA-leden Pierre Heijnen en zijn fractiegenoot Manon Fokke woensdag weten.

‘We willen een einde maken aan volksvertegenwoordigers die niet of nauwelijks aanwezig zijn in de gemeenteraad of provinciale staten. Zij moeten stevig worden gekort op hun financiële vergoeding’, stelt Heijnen. De grote meerderheid van raads- en statenleden zet zich naar eer en geweten in, maar er blijven raadsleden die niet of nauwelijks komen opdagen bij raadsvergaderingen ondanks hun financiële vergoeding. 

Vertrouwen geschaad
De Partij van de Arbeid vindt dat deze spookraadsleden het vertrouwen in de politiek schaden. De mogelijkheden om hun vergoedingen te korten, zijn volgens de PvdA nog te beperkt. Op dit moment kan maximaal 20% worden gekort.

Dat moet anders. Als een raadslid in een jaar tenminste de helft van de tijd afwezig is, moeten forse kortingen mogelijk worden. Als een raadslid nooit meer komt opdagen, moet zelfs zijn hele vergoeding kunnen worden stilgezet. 

Het raadslid in kwestie zal dan eerder geneigd zijn om diens zetel op te geven en plaats te maken voor iemand die het werk van volksvertegenwoordiger wel serieus neemt.

Een besluit om iemand te korten mag niet lichtvaardig worden genomen. Er is minstens een tweederde meerderheid in raad of staten voor een dergelijk besluit nodig. 

Uiteraard kunnen er goede redenen zijn waarom iemand niet aanwezig is. Het is aan de gemeenteraad of provinciale staten om daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld iemand die vanwege ziekte lang weg is, moet niet worden gekort.

‘We doen ons voorstel in een amendement op een wetsvoorstel dat onder andere over bestuurlijke integriteit gaat’, aldus Heijnen.