vrijdag, 18. januari 2013 - 9:17 Update: 03-07-2014 1:04

Stabilisering aantal jongeren met alcoholvergiftiging in regio Zuid-Holland Zuid

Stabilisering aantal jongeren met alcoholvergiftiging in regio Zuid-Holland Zuid

Het aantal kinderen met alcoholvergiftiging in de regio Zuid-Holland Zuid is ten opzichte van 2011 nagenoeg gelijk gebleven. In 2011 —het jaar dat het aantal jongeren met alcoholvergiftiging met 16% daalde- werden er 58 kinderen in de leeftijdscategorie 12 t/m 19 jaar door ambulancepersoneel behandeld met als belangrijkste geregistreerd letsel ‘alcoholvergiftiging’.

In 2012 waren dit er 57. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid die op verzoek van het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je toekomst?! in kaart zijn gebracht. De cijfers van de ambulancedienst hebben betrekking op jongeren die ter plaatse eerste hulp hebben gekregen, naar de eerste hulp zijn gebracht of zijn opgenomen in het ziekenhuis. De 14-19 jarigen zijn met 29,4% de leeftijdscategorie waarin zich de meeste ‘comazuipers’ bevinden. Van de behandelde jongeren is 43,9% een meisje. De cijfers van de ambulancedienst laten verder zien dat het totaal aantal behandelde mensen met alcoholvergiftiging (in alle leeftijdscategorieën) in 2012 ook nagenoeg hetzelfde is gebleven. In 2012 zijn er in totaal 203 personen behandeld en dat waren er in 2011 200. In de leeftijdscategorie 20-39 jaar daalde het aantal behandelde mensen van 53 (in 2011) naar 37 (in 2012). In de leeftijdscategorie 50-69 jaar steeg het aantal juist van 40 (in 2011) naar 61 (in 2012).
Provincie: