donderdag, 5. december 2013 - 17:37 Update: 03-07-2014 0:47

Strengere eisen bij doorstroming MBO-HBO

Foto van leerlingen aan examen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Mbo’ers die aan een hogeschool willen doorstuderen moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij de opleiding die ze gevolgd hebben. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) donderdag.

Willen ze toch naar een hbo-opleiding die te weinig raakvlakken vertoont met hun diploma, dan moeten ze eerst bijscholing volgen. Met deze maatregel verbetert minister Bussemaker de aansluiting tussen mbo en hbo, en daarmee het studiesucces in het hbo.

Nu is het nog zo dat iemand met een mbo-opleiding in het domein ‘economie en administratie’ moet worden aangenomen op een technische hbo-opleiding, of iemand met een mbo-diploma uit het domein ‘handel en ondernemerschap’ automatisch naar een zorgopleiding op hbo-niveau kan.

Minister Bussemaker wil voor een beperkt aantal (zeven) combinaties een einde maken aan dit automatisme, omdat sommige groepen mbo’ers die doorstromen naar het hbo de eindstreep niet halen. Zij halen gemiddeld slechtere resultaten en vallen vaker uit dan medestudenten die wel een vooropleiding hebben gedaan die aansluit bij hun studie. Het gaat om ongeveer 5% van het totaal aantal mbo’ers dat doorstroomt naar het hbo.

Met de strengere eisen blijft de doorstroom tussen niet-verwante mbo- en hbo-opleidingen mogelijk maar worden er voor sommige combinaties aanvullende eisen gesteld. Soms zal dat ertoe leiden dat een leerling bijscholing nodig heeft om achterstanden weg te werken.

Om te voorkomen dat de huidige mbo-studenten de dupe worden heeft Bussemaker besloten de maatregel in het studiejaar 2015-16 in te voeren. Dit geeft mbo- leerlingen de tijd zich erop voor te bereiden.

De nieuwe eisen aan de doorstroom van mbo naar hbo zijn een uitwerking van de Wet kwaliteit in verscheidenheid. Met deze wet wil minister Bussemaker de kwaliteit van het hoger onderwijs verhogen door een beter en strenger studieklimaat en maatregelen om ervoor te zorgen dat de juiste student op de juiste plaats zit.

De combinaties waarbij strengere eisen worden gesteld aan doorstroming zijn:
Techniek en procesindustrie (mbo) naar economie (hbo)
Handel en ondernemerschap (mbo) naar gezondheidszorg (hbo)
Handel en ondernemerschap (mbo) naar techniek (hbo)
Economie en administratie (mbo) naar gezondheidszorg (hbo)
Economie en administratie (mbo) naar techniek (hbo)
Zorg en welzijn (mbo) naar economie (hbo)
Voedsel, natuur en leefomgeving (mbo) naar economie (hbo)