maandag, 10. juni 2013 - 10:16 Update: 03-07-2014 0:56

Studenten worden geholpen met het schrijven van afstudeerscriptie

Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Heel veel studenten vragen scriptiebureaus om hulp bij het schrijven van de afstudeerscriptie, zo meldt de Volkskrant maandag.

Voor de scriptiehulp aan studenten werden in de afgelopen jaren tientallen bureaus opgericht van eenpitters tot kantoren met meer dan 10 werknemers. De kosten variëren van 30 tot 80 euro per uur. Hiervoor krijgt de student hulp met brainstormen, bedenken van een goede hoofdvraag,  het schrappen overbodige delen, het corrigeren van taal en spelling en krijgen ze feedback.

Uit een peiling van de Volkskrant onder universiteiten en hogescholen blijkt dat deze nog niet goed weten hoe ze op deze ontwikkelingen moeten reageren. Volgens de examenregelementen is hulp bij het schrijven van een scriptie verboden, maar er zijn weinig regels voor hulp op andere gebieden. Bij een rondgang langs verschillende instellingen door de Volkskrant zegt alleen Hogeschool Windesheim dat zij  externe, betaalde scriptiehulp 'ongewenst' te vindt. Andere instellingen reageren onduidelijker.  Een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen  'Waar de grens ligt van wat wel en niet mag, is moeilijk aan te geven.'  Op de Erasmus Universiteit Rotterdam mag 'de intellectuele prestatie niet bij een ghostwriter liggen', maar bestaan er 'geen centrale regels over welke vormen van hulp wel en niet zijn toegestaan'. De Universiteit van Amsterdam geeft aan 'nog geen expliciet beleid te hebben ten aanzien van externe scriptiebegeleiding'.

Maar elk jaar maken meer studenten gebruik van de diensten van scriptiebureaus. Dat gedrag wordt mede veroorzaakt door de kortere studiefinanciering, het naderende sociale leenstelsel en het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt toegenomen belang van hoge cijfers. Pepijn Trietsch van snelafstuderen.nl zegt hierover in de krant: 'Zolang je de scriptie niet schrijft, is hulp legaal. Wij helpen waar scriptiebegeleiders dat niet kunnen. Als blijkt dat een student helemaal niet kan schrijven heeft zo'n begeleider geen tijd om dat nog te leren.' Volgens Trietsch verwijzen universiteiten weleens door naar zijn bureau, maar geen van de ondervraagde instellingen kan dat bevestigen.

Damiaan Messing, oprichter van scriptieklasje.nl, is zich bewust van het grijze gebied waarin hij opereert. Hij doet het werk uit principe. De oud-universiteitsdocent Academische Vaardigheden in Nijmegen vindt dat de scriptie moet worden afgeschaft. 'De meeste studies leiden niet meer op tot wetenschapper en de meeste studenten zijn ook niet geïnteresseerd in de wetenschap. Waarom moeten ze dan wel een academisch stuk schrijven? Ze zijn klaar voor de arbeidsmarkt maar sneuvelen op iets waarvoor ze niet hebben geleerd en wat ze nooit meer hoeven te kunnen. Dat vind ik zonde.'